Göğüs Hastalıkları

Göğüs HastalıklarıGöğüs hastalıkları polikliniğimizde solunum sistemi hastalıkları ile ilgili her türlü tetkik ve tedaviler yapılabilmektedir.Bu bölümde şu hastalıkların tanı ve tedavisi yapılabilmektedir.

- obstruktif akciğer hastalıkları(koah,astım vb)
- allerjik hastalıklar(alerjik astım,allerjik rinit)
- bronş ve akciğer tümörleri
- pnömoni(zatürre) ve diğer akciğer enfeksiyonları
- plövezi(sulu zatürre)
- bronşit
- sarkoidoz
- pnomotoraks
- pulmoner emboli
- akciğer tüberkülozu(verem hastalığı)
- pulmoner hipertansiyon
- interstisyel akciğer hastalıkları
- meslek hastalıkları
- solunum yetmezliği(yoğun bakım ünitemizde)

BÖLÜMÜMÜZ GÖĞÜS HASTALIKLARI LABORATUARINDA
- solunum fonksiyon testleri
- bronkoskopik işlemler (tanı ve tedaviye yönelik)
- allerji deri testi
- monin vif mekanik ventilasyon
- kanda allerji testleri (bipap,capp)
- plevna (akciğer zarı)biopsileri
- tanıya yönelik bilgisayarlı tomografi altında ince iğne akciğer biopsileri
- bilgisayarlı tomografi(spiral)
- d-dimer testi(pulmoner emboli tanısında)
- ACE testi(sarkoıdoz tanısında)
- torejentez
- pkeura biopsisi
- arteryel kan gazı
- balgam ARBve lowensteın kültürleri(verem hastalığı tanısında)

BRONKOSKOPİ
Bronkoskopi akciğerin ileri değerlendirilmesi için kullanılan endoskopik bir tanı ve yeri geldiğinde bir tedavi yöntemidir.hastanemizde flexıble bronkoskopi işlemi endoskopi laboratuvarında randevu ile yapılabilmektedir. Bronkoskopi ile akciğer kanseri,akceğer tüberkülozunun ,geçmeyen uzun süreli öksürüklerin,öksürükle ağızdan gelen kanamaların tanısında,akciğerdeki yabancı cisimlerin tanısında kullanılmaktadır.bunun yanında akciğerden gelen kanamaları,akciğer içindeki aşırı sekrasyonların temizlenmesi gibi durumlarda da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

TORASENTEZ
Akciğer zarları(plevnalar) arasında su toplaması yapan hastalıkların(plöveni) tanısında ve bu suyun boşaltılmasında kullanılan bir yöntemdir.bu yöntemle hem bu sıvının toplanmasını sağlayan hastalık tespit edilebilir.(akciğer kanseri,zatürre,verem vb.)hem de bu suyun boşaltılması sağlanarak suyun yaptığı nefes darlığı ve göğüs ağrısı azaltılabilir.

PLEVNA BİOPSİSİ
Akciğer zarı hastalıklarının tanısında kullanılan bu yöntem, tomografi altında ve körlemesine yapılabilir.akciğer zarı hastalıklarında ve akciğer zarları arasında su toplaması olduğu zaman kullanılabilecek önemli bir yöntemdir.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ALTINDA AKCİĞER İNCE İĞNE BİOPSİSİ
Akciğerin dış kısmında yani göğüs kafesine yakın olan kısmındaki lezyonların tanısında kullanılan bu yöntem,bilgisayarlı tomografi altında görerek ve eş zamanlı yapıldığı için tanı arası yüksek ve güvenli bir biopsi yöntemidir.Hastalarımız için tanı arası yüksek, komplikasyon arası düşük bir yöntemdir.

ALLERJİ TESTLERİ
Hastanemizde allerjik hastalıkların oluşmasını sağlayan allerjik maddelerin tespiti için kullanılan allerji testleri yapılmaktadır.bu testler 2 şekilde yapılır.
1) allerji deri(prich) testi
2) kanda yapılan allerji deri testleri
"Allerji deri testi" en güvenilir olarak bilinen bir allerji testi olup,laboratuvarımızda teknisyenimiz tarafından yapılmaktadır.Allerji deri testi hemen sonuç alınması ve uygulaması kolay olması nedeniyle öncelikli tercih edilmektedir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
Solunum fonksiyon testi bize obstrüktif (koah,astım,kronik bronşit)akciğer hastalıkları ve restrıktif (sarkoıdoz,fibrans vb.) akciğer hastalıklarının tanısında ve ameliyat öncesi hastalıkların riskini değerlendirmekte kullandığımız önemli bir testtir.bu test solunum labortauvarımızda sertifikalı personelimiztarafından yapılmaktadır ve yapıldığı anda hemen sonuç alınabilmektedir.

NON İNVONİF MEKANİK VENDİKSİYON(BİPAP-CPAP)
Koah,astım,kalp yetmezliği ve solunum yetmezliğinde kullanılan bir yöntemdir.Hastanemizde yatan hastalarda ve acil hastalarda da yoğun bakımda kullanılmaktadır.ayrıca ihtiyacı olan ileri koahlı hastalara rapor çıkartılarak evlerinde de temin edilebilmektedir.

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM
İleri safha akciğer hastalığı olan hastalara yataklı yoğun bakım ünitemizde tedavi süreci sürdürülebilmektedir.

yükleniyor..