Kardiyoloji

KardiyolojiDünyada ve ülkemizde kalp hastalıkları ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda bulunmaktadır. Bazı kalp hastalıkları ani kardiyak ölüm riskini artırmakdadır. Bunlar koroner kalp hastalıkları, kardiyomyopatiler, kalp kapak hastalıkları, myokarditler, doğumsal kalp hastalıkları, primer ritm bozuklukları ile ilaç ve bazı toksit maddelere bağlı kalp hastalıklarıdır.

Özel Çapa Hastanesinde Kardiyoloji polikliniği ve Kardiyoloji Laboratuvarı'nda kardiyolojik muayene ve incelemeler yapılmaktadır.

Ekokardiyografik inceleme ile kalp ultrasonografik olarak incelenerek, kalbin yapısı, boşlukları ve kapakları ile çalışma fonksiyonları değerlendirilmektedir.

Holter Monitoring inceleme ile hastaların 24 saat veya daha uzun süre elektrokardiyografi kaydı yapılmakta, yapılan kayıtlar hastanın şikayetleri ile ilişkili olarak değerlendirilerek ritm-iletim problemleri veya koroner arter hastalığı ile ilgili bulgular araştırılmaktadır.

Egzersiz EKG laboratuvarı'nda Koroner Arter hastalığının tanısı, takibi ve hastaların fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

EKO

Ekokardiyografik olarak sağlanan bulgulara göre kalp kapak replasmanı, valvüloplasti, TAVİ indikasyonu yönünden değerlendirilerek gerekli işlemler planlanmaktadır.

HOLTER

Tespit edilen bulgular doğrultusunda hastanın pacemaker, ICD uygulaması veya EFÇ yönünden indikasyon olup olmadığı kararı verilerek gerekli işlemlere yönlendirilmektedir.

EGZERSİZ - EKG

Saptanan bulgulara  göre  Koroner Anjiyografinin gerekliliği mevcutsa hastalarımıza yönlendirme uygulanmaktadır.


yükleniyor..